Trang Chủ » Tính năng

Đấu trường thú

I. Cách tham gia:

1.Chọn mục hoạt động  “Đấu Trường Thú Tinh Anh” như hình dưới:

2. Sau khi thực hiện bước trên, nhân vật sẽ được chuyển vào giao diện “Đấu Trường Thú Tinh Anh”

3. Tuần tự chon quái thú khiêu chiến, phải chiến thắng quái thú cấp dưới mới có thể khiêu chiến cấp tiếp theo.

II. Quy Định:

1. Giới hạn số lần tham gia:

      - Không giới hạn số lượng, cấp độ quái vật mà nhân vật đánh thắng.

      - Mỗi ngày mở 1 lần Đấu Trường Thú Tinh Anh, khi đấu thua sẽ có 1 lần được hồi sinh!

      - Có thể làm mới lại lần hồi sinh, mỗi lần tiêu hao 100 thủy tinh.

2. Cứ 6 quái vật được sắp xếp thành 1 tầng, cấp độ khó tăng dần.

      -Tại vị trí Boss của Tầng, nếu đánh thua có thể chọn lựa hồi sinh thi đấu lại mà không phải quay về mốc ban đầu của ngày.

III. Phần thưởng và xếp hạng:

1. Phần thưởng:

      - Nhân vật khiêu chiến đánh bại quái vật sẽ nhận được rất nhiều kinh nghiệm và tiền vàng.

      - Ngoài ra, khiêu chiến và qua được 1 tầng sẽ nhận được phần thưởng vật phẩm quý giá!

 

 

2. Xếp Hạng:

      - 10 vị dũng sĩ có tiến độ chiến đấu nhanh nhất tại đây sẽ được lưu danh vào Sử Sách Đấu Trường Thú của vương quốc!

IV. Chức năng làm mới

1. Làm mới:

      - Sau khi khiêu chiến thất bại có thể mua thêm số lần hồi sinh hoặc quay lại khiêu chiến BOSS ở vị trí mở đầu của hôm nay! Mỗi ngày có 3 lần mở lại.

      - Để làm mới cần tiêu hao 100 thủy tinh:

      - Làm mới thành công sẽ quay lại cấp độ quái ban đầu của ngày hôm đó đã được hệ thống lưu lại thành tích.

2. Hồi sinh:

      - Tại vị trí Boss của tầng khiêu chiến, nêu thất bại có thể chọn lựa mục Hồi sinh để tiếp tục khiêu chiến với Boss:

      - Mỗi lần hồi sinh tiêu hao 20 thủy tinh: