Trang Chủ » Tính năng

Công hội

I. Điều kiện gia nhập công hội

1.Cấp độ : Nhân vật đạt cấp độ 20.

2.Phí gia nhập: Căn cứ theo mức phí do Hội trưởng đặt ra, nhân vật có thể gia nhập Công Hội phải trả phí hoặc không mất phí và ngay lập tức được gia nhập Công Hội.

II. Cách vào giao diện Công Hội:

Khi game thủ lên cấp 20, tại giao diện Game phía góc trên, chọn mục hoạt động như hình dưới để tạo hay gia nhập vào 1 công hội :

Công hội có nhiều chức năng như nông trường, ma trường, thần thú cho game thủ chơi và khai thác.

III. Tạo lập Công Hội:

1. Điều kiện:

      - Cấp độ: Nhân vật phải đạt cấp 20

      - Tình trạng: Chưa gia nhập Công Hội

      - Mức phí: 100.000 tiền vàng.

2. Các bước tạo lập “CÔNG HỘI”

     * Để lập mới Công hội, chọn mục “Công Hội” và chọn tạo lập Công hội trong bảng danh sách Công hội:

     *Sau khi chọn “Tạo Công Hội” xuất hiện bảng sau:

     * Hội Trưởng điền Tên Công Hội sẽ tạo lập

     * Chọn lựa Doanh trại tham gia : Liên Bang hoặc Đế Quốc

     * Chọn lựa Thần Thú cúng tế: mỗi doanh trại có 3 loại Thần Thú, mỗi Công hội chỉ được phép có 1 Thần Thú.

IV. Hệ thống Công hội

Game thủ với mục tiêu giống nhau có thể tạo 1 công hội để cố gắng cùng phát triển. Tùy theo đẳng cấp công hội và cống hiến game thủ tăng lên, sẽ có nhiều chức năng được mở.

1. Nông trường công hội:

     Game thủ có thể đặt vật cưng tạm không cần vào nông trường công hội, tăng tốc đề cao đẳng cấp vật cưng.

     * Nông trường công hội có thể giúp game thủ tăng kinh nghiệm vật cưng trong trạng thái offline. Vật cưng đã ở nông trường bao nhiêu thời gian thì sẽ đặt được bấy nhiêu kinh nghiệm, phải tăng nhiều thức ăn ở nông trường cho vật cưng trưởng thành.

     * Tiền do game thủ nộp mỗi khi đặt vật cưng vào nông trường sẽ nâng cấp nông trường rồi có thể chứa vật cưng nhiều hơn.

 

2. Thần thú công hội

     * Khi tạo mới Công hội, Hội trưởng có quyền quyết định chọn lựa Thần Thú để cúng tế.

     * Mỗi công hội đều có Thần Thú trấn giữ đặc biệt. Thần Thú trấn giữ rất mạnh, cần toàn thể thành viên cố gắng đào tạo. Miễn là cúng tế định kỳ, Thần thú sẽ giúp bạn tham gia chiến đấu.

     * Thành viên Công hội có thể sử dụng điểm cống hiến để nhận sự giúp đỡ của thần thú trong chiến đấu. Mỗi lần cúng tế tiêu hao 100 điểm cống hiến và Thần Thú sẽ hỗ trợ bạn khi tham gia chiến đấu.

     * Thần Thú hỗ trợ trong trận chiến (góc phải hình dưới):

3. Chiến đội công hội

     * Chiến đội vật cưng thể hiện sức chiến đấu của công hội, game thủ có thể đặt vật cưng vào chiến đội, rồi tham gia chiến doanh trại, chiến tài nguyên, góp phần cho sự phát triển công hội.

     * Trong giao diện Công Hội, chọn mục Đồng đội

     * Chọn lựa Thú Cưng ưng ý nhất tham gia đội, cùng đi Chiến đội phân tranh cao thấp với đội ngũ của Công Hội khác hay đối địch. Cấp độ Công Hội càng cao, số lượng thú cưng tham gia đội ngũ càng nhiều, tối đa 9 thú cưng/đội.

 

4. Kỹ thuật công hội

     * Kỹ thuật công hội có thể cường hóa chức năng công hội nhiều, ngoại đẳng cấp công hội ra, kỹ thuật công hội cũng là yếu tố cân nhắc thực lực của công hội.

     * Kỹ thuật công hội có thể trực tiếp tăng trưởng thu nhập ở nông trường, chiến tài nguyên, chiến mỏ cũng như đẳng cấp giới hạn trên của vật cưỡi công hội.

     * Chỉ có Hội Trưởng và Trưởng Lão có thể nâng cấp kỹ thuật công hội, điều này tiêu tiền bạc và nguyên tố của công hội, các bạn hãy góp phần nhiều cho công hội phát triển.

 

 

5. Nhiệm vụ công hội

     * Game thủ sau khi tham gia công hội có thể tiếp nhận nhiệm vụ, phần thưởng là nguyên tố lớn và cống hiến cống hiến.

 

6. Nâng cấp công hội

     * Sau khi mở giao diện công hội, sẽ có các loại mục tiêu cho công hội nâng cấp: số lượng hội viên, tiền bạc và nguyên tố công hội.

     * Thành viên công hội góp đủ tiền bạc và nguyên tố, khi thỏa mãn 3 điều kiện sẽ được nhắc đẳng cấp công hội.

     * Đẳng cấp công hội sẽ trực tiếp nhắc bạn về các loại đẳng cấp kỹ tuật, thần thú và số lượng thành viên công hội

 

7. Mã trường công hội

 

Sau khi công hội thành lập, mỗi thành viên đều có thể thêm vật cưỡi cho công hội ở mã trường. Trong đó có một số vật cưỡi cao cấp còn tăng thuộc tính nhân vật.

 

     * Vật cưng cùng có 12 loại, vừa có vật cưỡi phổ biến vừa có vật cưỡi bay mua bằng phiếu điểm.

     * Một số vật cưỡi có hạn chế về thời gian nhận, khi hết hạn phải đặt lại.

     * Mỗi thành viên công hội đều có thể tiêu cống hiến nhận được vật cưỡi công hội.

     *Cách Nhận được vật cưỡi:

     Game thủ trong mã trường công hội có thể nhận được vật cưỡi công hội đặc biệt.

 

      * Vật cưỡi công hội do hội trưởng chọn và toàn bộ thành viên bồi đưỡng. Khi game thủ lên vật cưỡi sẽ tăng kinh nghiệm vật cưỡi. Đẳng cấp vật cưỡi càng cao thì tốc độ càng  nhanh. Vật cưng với đẳng cấp cao còn có thể thay đổi bên ngoại, và thêm năng lực bay.