Trang Chủ » Tính năng

Chiến tài nguyên

I. Cách vào giao diện:

Tại giao diện Game phía góc trên, chọn mục hoạt động như hình dưới để vào bản đồ khu vực “Chiến tài nguyên”

II. Điều kiện tham gia:

1.     Chỉ có những nhân vật nắm giữ chức vụ Trưởng Hội và Trưởng Lão có thể chiếm lĩnh mỏ tài nguyên Công Hội.

2.     Địa bàn được chia làm 3 khu vực và được giới hạn chiếm lĩnh như sau:

 

III. Khai thác mỏ:

1. Nguyên tắc cướp đoạt:

      - Mỗi Lãnh địa có lượng tài nguyên khác nhau, muốn chiếm đóng phải bỏ ra mức phí khiêu chiến đã được quy định.

      - Hội Trưởng, Trưởng Lão cần thiết lập Chiến Đội mới có thể khiêu chiến cướp đoạt.

      - Quyền chiếm đóng, khai thác ở khu mỏ sẽ bị xóa và làm mới vào lúc 0:00 giờ hàng ngày.

2. Nguyên tắc khai thác:

      - Mỏ tài nguyên đã chiếm đóng, mỗi giờ nhân vật sẽ thu được  lượng tài nguyên giới hạn đã quy định.

      - Quan chức càng cao, số lượng chiếm lãnh địa càng nhiều.

3. Hình ảnh Chiến tài nguyên: