Trang Chủ » Sự kiện

Tiêu Phí nhận quà

I. Đối tượng tham gia :

Tất cả người chơi khi tham gia Hiệp Sĩ Rồng 2

II. Thời gian :

Từ 00h00 ngày 31/10/2014 đến 23h59 ngày 04/11/2014

III. Nội dung sự kiện :

Trong thời gian diễn ra sự kiện các hiệp sĩ tiêu phí số lượng PĐ đạt mốc nhất định sẽ nhận được những ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Số phiếu điểm tiêu phí sẽ được tính từ 00h00 ngày 31/10/2014 đến 23h59' ngày 04/11/2014 (tổng tất cả các ngày) phần thưởng sẽ được gửi sau khi event kết thúc.

Lưu ý:
        Mức tiêu phí sẽ được cộng dồn trong thời gian sự kiện, nếu đạt đến mốc tiêu phí 40 000 phiếu điểm sẽ tiếp tục tính lại từ đầu và tiếp tục đạt mốc 20 000 phiếu điểm và 40 000 phiếu điểm sẽ nhận được Thần khí cấp tương đương.
       

        Ví dụ : 
        Trong thời gian diễn ra sự kiện bạn tiêu phí hết 40 500 phiếu điểm bạn sẽ nhận được phần thưởng toàn bộ các mốc tiêu phí và nhận thêm phần thưởng tiêu phí tại mốc 500 lần thứ 2.
 
        Hoặc bạn tiêu phí hết 60 000 phiếu điểm sẽ nhận được toàn bộ các mốc tiêu phí và nhận thêm phần thưởng tiêu phí tại mốc 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000. Tại mốc 20 000 lần thứ 2 bạn sẽ nhận được một thần khí 9x khác Vũ khí.

        Hoặc bạn tiêu phí hết 120 000 phiếu điểm sẽ nhận được toàn bộ các mốc tiêu phí 3 lần, và 2 Thần khí 9x, 10x khác vũ khí.

Chúc các hịêp sĩ có nhưng giây phút giải trí thú vị tại vùng đất rồng.

Thân Ái!