Trang Chủ » Sự kiện

[Sự kiện] Tích lũy phiếu điểm 13/09/2015 đến 15/09/2015

I. Đối tượng tham gia :

Tất cả người chơi khi tham gia Hiệp Sĩ Rồng 2

II. Thời gian :

Từ 00h00 ngày 13/09/2015 đến 23h59' ngày 15/09/2015

III. Nội dung sự kiện :

Người chơi đổi phiếu điểm vào game tích lũy đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Số phiếu điểm tích lũy sẽ được tính từ 00h00 ngày 13/09/2015 đến 23h59' ngày 15/09/2015 (tổng cả 3 ngày), phần thưởng sẽ được gửi sau khi event kết thúc.

Lưu ý :

         Chỉ tính số Xu được chuyển đổi thành phiếu điểm trong thời gian diễn ra hoạt động.
        Khi người chơi tiến hành đổi phiếu điểm sẽ nhận được phiếu điểm trong game và điểm tích.
        Mức tích lũy sẽ được cộng dồn trong thời gian sự kiện, phần thưởng được trao sau khi kết thúc sự kiện.
       

        Ví dụ :  Khi bạn đổi 500 phiếu điểm thì sẽ nhận được phần thưởng ở 2 mức 200 và 500
        Hay bạn đổi 3 lần 200 phiếu điểm (tổng 600 phiếu điểm) thì cũng chỉ nhận phần thưởng ở 2 mức 200 và 500.
        Hoặc ngày thứ nhất trong event bạn đổi 700 phiếu điểm vào game, ngày thứ 2 trong event bạn đổi tiếp 300 phiếu điểm, ngày thứ 3 đổi tiếp 200 khi kết thúc tổng mức nạp của bạn sẽ là 1200 và bạn sẽ nhận được  phần thưởng ở các mức 200, 500 và 1000.

 

 

Chúc các hịêp sĩ có nhưng giây phút giải trí thú vị tại vùng đất rồng.

Thân Ái!