Trang Chủ » Hướng dẫn

Pháp sư

 

Giới thiệu: Họ là những sứ giả bảo vệ pháp thuật, có khả năng phá hủy rất khủng khiếp. Tuy họ không đông đảo, nhưng lại là người khiến cho các quân đoàn lớn phải khiếp sợ. Họ đại diện cho những người có sức mạnh pháp thuật phá hủy tài giỏi nhất.

Vũ khí sử dụng: Pháp Trượng

 

 

Hệ thống Skills:

 

 

Kỹ năng tấn công quần thể, gọi một lượng lớn sấm sét trong trời đất đánh toàn bộ mục tiêu của kẻ địch.

 

Kỹ năng tấn công quần thể, có khả năng tấn công toàn bộ đối phương có tỷ lệ gây phá giáp, hôm mê,up né, up  bạo kích,up vô địch tiêu hao 125 khí thế.

Kỹ năng tấn công quần thể, tạo nên cơn giống phẫn nộ đánh tan đội hình kẻ địch, quét sạch khí thế địch, tiêu hao 125 khí thế.

 

Kỹ năng bị động, mỗi cấp kỹ năng sẽ tăng thêm 2% tốc độ khi chiến đấu.

 

Kỹ năng bị động, mỗi cấp sẽ tăng 2% sát thương cho pháp sư khi chiến đấu.