Trang Chủ » Hướng dẫn

Mục sư

 

Giới thiệu: Sức mạnh của họ giống như nước, có khả năng chữa trị dễ dàng, nhưng khi nước tập hợp lại cũng có sức phá hoại vô cùng khủng khiếp. Họ đại diện cho sự dung hợp của 2 trường phái khác nhau.

Vũ khí sử dụng: Pháp trượng

 

 

 

Hệ thống skill:

 

Kỹ năng chữa trị, có thể chữa trị cho bản thân và đội mình.

 

 

Kỹ năng chữa trị, khi trị thương toàn đội có khả năng tăng 50% bạo kích, tiêu hao 125 khí thế.

 

 

Kỹ năng chữa trị, khi chữa trị cho toàn đội có khả năng được thánh quang hộ thuẫn, tiêu hao 125 khí thế.

 

Kỹ năng bị động, mỗi cấp sẽ cường hóa 2% phòng ngự cho mục sư khi chiến đấu.

 

Kỹ năng bị động, mỗi cấp sẽ nâng cao 2% tốc độ của mục sư khi chiến đấu.