Trang Chủ » Hướng dẫn

Du hiệp

 

Giới Thiệu: Họ có sức mạnh của gió, động tác nhanh nhạy, cơ thể cường tráng, di chuyển nhanh như gió. Họ có khả năng tấn công tầm xa chính xác đến mức đáng sợ.

Vũ khí sử dụng: Cung

 

 

 

 

Hệ thống skill:

 

Kỹ năng tấn công tầm xa, có sức mạnh xuyên qua cả những cây đại thụ, gây thương tích lớn cho hàng dọc của kẻ địch.

 

Kỹ năng tấn công tầm xa, có khả năng sát thương rất lớn với đối phương,có xác xuất phá giáp tiêu hao 75 khí thế.

 

Kỹ năng tấn công tầm xa, tăng bạo kích , khả năng sát thương hàng dọc cao, tiêu hao 75 khí thế.

 

\Kỹ năng bị động, mỗi cấp tăng 2 % bạo kích cho hiệp sĩ khi chiến đấu.

 

Kỹ năng bị động, mỗi cấp tăng 2 % né tránh cho hiệp sĩ khi chiến đấu.